Tuesday, November 27, 2012

Vision i Novembermörkret

I Nykarleby finns ett litet hus som kallas för "Köttkontrollen". Inne finns magasinerat en stor del ännu inte visade museala föremål ur Nykarlebys historia.
Nu är tiden inne för att agera. Huset kommer att tömmas. Saker skall nu utplaseras i bl.a. Kovjoki.
Alla saker som hör till det gamla Nesslerska tryckeriet skall däremot lämnas kvar. Därmed kan en för många närd dröm om ett tryckerimuseum uppstå. Men mera än så kan göras om man vill och har resurser!
Nu har jag en tanke på att initiera och grunda en professionell grafik- och bokbinderiverkstad, modell mindre, i "Köttkontrollen". Det kunde bli ett slags "visitors center" och aktivt museum för grafik och tryck, ett "miniprintcenter".
Följ mig gärna i mitt arbete! En arbetgrupp har redan grundats.

Läs mera om det Nesslerska tryckeriet här:
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/diverse/opingluo.htm
Och:
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/iii/opeb.htm
Köttkontrollen:
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/hus/Kottkont.htm
Edvin Marklund arbetade länge vid det Nesslerka tryckeriet i Nykarleby.
Här invid den press som ännu i dag står i Köttkontrollen invid 
Jakobstadsvägen.


Kärt barn har många namn — så ock ÖP. Förutom Klockarlappen efter Nessler och Påminnaren efter sitt innehåll fick tidningen heta Gärdsgårdsbladet, efter sitt huvud, en bild av en lantlig idyll med en gammaldags gärdesgård, tecknad av Mikael Lybeck, Pauli epistel kallades den under Paul Nesslers tid.

Bildhuvudet skapad av Ritad av Mikael Lybeck med Lojlax i Munsala som motiv, och skuren i trä (senare gjuten i mässing) av xylografen Maria Björk (MB), f. Eriksson i Munsala.]

"Köttkontroll" in Nykarleby. In the future perhaps "Nesslers Tryckeri".
A printstudioin Nykarleby?
In Nykarleby there is this house called "Köttkontrollen" or in english "Meat Control". Inside one can find things stored up for different museums around Nykarleby.

Now it´s time for action! The house is going to be empty...
All parts including old printing facilities, machinery and properties for a complete printmaking workshop are tough ment to be left here to be shown as a museum or to be used, as it shold be! These equipments are saved from one of Finlands oldest newspaper and bookprintshop, the frormer "Nesslers Tryckeri".
I have a dream to restore this house into a contemporary printstudio/visitors center... the process has started.
Vision: From relief print to intaglio to digital print into bookmaking... a "Mini Print Center"
Please follow me with this!