Friday, December 28, 2012

Maria Björk, xylograf från Munsala (JT-artikel 1980)

Som en del i projektet kring Nesslers tryckeri vill jag här gärna blogga upp en intressant artikel som handlar om Munsalaflickan som reste till Stockholm och utbildade sig vid konstakademin och specialiserade sig i den konstgrafiska trycktekniken "Xylografi".
Xylografi (av grek. xylos "trä"), även kallat trägravyr eller trästick är en grafisk metod, där man i ett mycket hårt träslag, vanligen buxbom, åstadkommer en bild med hjälp av sticklar som vid framställandet av kopparstick. Metoden uppfanns av britten Thomas Bewick och fick mycket stor betydelse för bok- och tidningsillustrationer under 1800-talet. (Wikipedia)